Thêm tính năng hẹn giờ tắt nhạc, video cho YouTube, Spotify,… trên Android

YouTube không có tính năng hẹn giờ dừng phát video, Spotify cũng vậy. Trong bài viết này, TNS xin giới một số ứng dụng có thể giúp tắt nhạc video tự động trên YouTube, Spotify và nhiều tiện ích media khác.

Hiện nay, đa số các trình phát nhạc đều hỗ trợ tính năng hẹn giờ dừng/tắt nhạc. Trong khi các ứng dụng lớn như YouTube, Spotify,… lại không hỗ trợ thì đây là một điều thiếu sót lớn. Tuy là một tính năng nhỏ nhưng lại khá hữu ích có thể giúp tiết kiệm pin khi bạn ngủ quên. Các ứng dụng sau không chỉ giúp tắt nhạc mà còn hỗ trợ tắt màn hình, Bluetooth, Wi-Fi,…

1. Sleep Timer for Spotify, Music, and Video:

Ứng dụng tương thích Android 4.0 trở lên. Dung lượng 3,2 MB. Tải về tại đây

Mở ứng dụng, bạn bấm Open Player để chọn trình phát đa phương tiện trên thiết bị muốn sử dụng tính năng hẹn giờ.

Thêm tính năng hẹn giờ tắt nhạc, video cho YouTube, Spotify,… trên Android

Tiếp theo, bạn nhập số phút để dừng nhạc video sau thời gian đó vào Input Timer in minutes và hành động chọn thêm tại On Sleep. Bao gồm:

– Turn off screen: Màn hình sẽ tắt sau khi nhạc dừng phát.

– Turn off Wi-Fi: Bạn chọn nếu muốn Wi-Fi tắt sau khi nhạc dừng phát.

– Turn off Bluetooth: Bluetooth sẽ tự động vô hiệu sau khi nhạc dừng phát.

– Slient mode: Thiết bị sẽ vào chế độ im lặng sau khi nhạc dừng phát.

Thêm tính năng hẹn giờ tắt nhạc, video cho YouTube, Spotify,… trên Android

Mỗi hành động này sẽ yêu cầu bạn cấp quyền khi sử dụng. Và bạn có thể chọn nhiều hành động cùng lúc trong một phiên sử dụng. Sau cùng, bấm Start để kích hoạt tính năng.

Thêm tính năng hẹn giờ tắt nhạc, video cho YouTube, Spotify,… trên Android

Khi còn 15 giây cuối trước khi dừng thì nhạc video phát trên trình đa phương tiện âm thanh sẽ nhỏ dần cho đến khi tắt. Bạn có thể tùy chỉnh thời gian này bằng cách bấm nút ba chấm > Settings > Audio fade out duration. Tại Extensions length of the timer cho phép thay đổi thời gian cộng thêm trước khi dừng phát.

 

2. Cozy Timer:

Ứng dụng tương thích Android 4.1 trở lên. Dung lượng 2,9 MB. Tải về tại đây.

Cozy Timer nổi bật với giao diện đẹp mắt và hỗ trợ tiếng Việt. Mở ứng dụng, bạn cài đặt thời gian hẹn giờ với hai tùy chọn:

– Hiện tại: Tại màn hình Hẹn giờ, bạn kéo nút chấm tròn để chọn thời gian dừng nhạc video > bấm Bắt đầu để kích hoạt tính năng. Ứng dụng sẽ cập nhật trạng thái thông báo âm lượng giảm dần khi gần đến thời gian dừng phát.

Thêm tính năng hẹn giờ tắt nhạc, video cho YouTube, Spotify,… trên Android

– Hàng ngày: Nếu muốn sử dụng tính năng cùng một thời gian cho hàng ngày thì bạn vuốt màn hình sang trái để mở Lịch biểu để cài đặt. Đánh dấu chọn Lặp lại mỗi ngày > Bắt đầu.

Thêm tính năng hẹn giờ tắt nhạc, video cho YouTube, Spotify,… trên Android

Cozy Timer còn rất nhiều chức năng mở rộng, bạn bấm nút ba gạch để thực hiện.

– Tính năng cơ bản: Tại đây, bạn có thể cho ứng dụng tự động tắt màn hình sau khi trình đa phương tiện dừng phát. Trong đó, ứng dụng để chế độ dừng phát lại và quay lại màn hình chủ điện thoại là bật mặc định.

Thêm tính năng hẹn giờ tắt nhạc, video cho YouTube, Spotify,… trên Android

– Lối tắt: Bạn có thể đặt lối tắt trình đa phương tiện trên Cozy Timer và mở chúng từ chương trình khi chế độ hẹn giờ bắt đầu. Bấm nút mũi tên > Bật > Hiển thị trong ứng dụng > chọn ứng dụng trên thiết bị trong danh sách bên dưới.

Thêm tính năng hẹn giờ tắt nhạc, video cho YouTube, Spotify,… trên Android

Tổng cộng có 5 ô, bạn bấm lên ô lối tắt trước tiên rồi chọn trình đa phương tiện. Bạn bật Chạy ứng dụng đã chọn khi bộ hẹn giờ bắt đầu nếu muốn dùng chức năng như tên của nó.

Thêm tính năng hẹn giờ tắt nhạc, video cho YouTube, Spotify,… trên Android

– Kiểm soát âm lượng: Tại đây, bạn có điều chỉnh mức âm lượng của nhạc video khi đến thời gian dừng phát (giảm dần hay cố định).

– Thời gian mở rộng: Bằng thao tác lắc  điện thoại, bạn có thể thêm thời gian trước khi dừng phát. Mặc định là 1 phút.

– Các tính năng khác: Dừng khi pin yếu, tắt Bluetooth, Wi-Fi (bạn bấm lên biểu tượng khi có dấu gạch chéo để kích hoạt).

Thêm tính năng hẹn giờ tắt nhạc, video cho YouTube, Spotify,… trên Android

 

3. Sleep Timer (Turn music off):

Ứng dụng tương thích tùy thiết bị Android. Dung lượng tùy thiết bị Android. Tải về tại đây.

Ứng dụng này ất dễ sử dụng, còn cung cấp nhiều hành động sau khi nhạc video dừng phát. Mở ứng dụng, bạn kéo nút chấm tròn để cài đặt thời gian dừng. Sau đó, bấm Start để kích hoạt tính năng hay Start & Player để sử dụng và mở trình đa phương tiện bạn chọn trên chương trình.

Thêm tính năng hẹn giờ tắt nhạc, video cho YouTube, Spotify,… trên Android

Nếu muốn chọn trình đa phương tiện mở khi bắt đầu hẹn giờ, bạn bấm nút ba chấm > Settings > Player to launch on start. Trong Settings, bạn có thể thiết lập thời gian cộng thêm (Extension Length) khi lắc thiết bị (Shake Extend). Và hành động khi vào chế độ nghỉ ngơi, bấm On sleep > Perorm action.

Thêm tính năng hẹn giờ tắt nhạc, video cho YouTube, Spotify,… trên Android

– Go to home screen: Vào màn hình chính thiết bị sau khi nhạc dừng phát. Đây là tùy chọn mặc định.

– Turn screen off: Tắt màn hình sau khi nhạc dừng phát.

– Send Pause Broadcast: Gửi lệnh tạm dừng trình đa phương tiện. Đây là tùy chọn mặc định.

– Send Stop Broadcast: Dừng hẳn nhạc.

– Turn off Wi-Fi: Tắt Wi-Fi sau khi nhạc dừng phát.

– Turn off Bluetooth: Tắt Bluetooth sau khi nhạc dừng phát.

– Silent mode: Đặt thiết bị vào chế độ im lặng khi nhạc dừng phát.

– Custom Actions: Bạn bấm Add custom action để chọn hành động khác. Chức năng này chỉ hoạt động khi bạn đã chọn một trình đa phương trình mở trên ứng dụng (Player to launch on start).

Thêm tính năng hẹn giờ tắt nhạc, video cho YouTube, Spotify,… trên Android

Tiếp theo, bạn bấm vào trình đa phương tiện > chọn hành động (Choose action) gồm dừng/tạm dừng/chuyển tiếp/đóng > chọn thể loại hành động (Choose action type). Bạn bấm vào biểu tượng tương ứng để chọn hành động sử dụng.

Thêm tính năng hẹn giờ tắt nhạc, video cho YouTube, Spotify,… trên Android

Trong On sleep, bạn có thể thiết lập thời gian chờ thực hiện hành động sau khi nhạc nhỏ dần (Waiting time after fade out) hay chờ đợi cho đến khi nhạc kết thúc (Wait for track to end).