Từ khóa: youtube

youtube

Yeah1 đang phụ thuộc YouTube thế nào?

Dù là doanh nghiệp có giá trị cổ phiếu cao nhưng Yeah1 đang phụ thuộc nền tảng của doanh nghiệp khác. 90% lợi nhuận của Yeah1 đến từ kinh doanh trên YouTube. Theo công bố của Yeah 1, chỉ vì liên quan tới một công ty do tập đoàn sở hữu…
Đọc thêm...