Từ khóa: ứng dụng

ứng dụng

Instagram Lite đã có mặt trên Google Play

“Instagram Lite” dành cho Android đã xuất hiện vào ngày hôm nay trong kho ứng dụng Google Play mà không có bất kỳ thông báo nào từ công ty. Ứng dụng Instagram Lite nhẹ, cho phép bạn tiết kiệm dung lượng trên điện thoại và tải xuống nhanh…
Đọc thêm...