Từ khóa: MacOS

MacOS

Xem lại nhật ký hệ thống trên macOS

Tương tự Windows, macOS cũng tự động lưu lại các bản nhật ký hệ thống nhằm giúp người dùng tự mình chuẩn đoán và khắc phục các vấn đề liên quan đến hệ điều hành hoặc khi cài đặt các phần mềm. Dưới đây là cách đơn giản nhất để bạn truy cập…
Đọc thêm...