Từ khóa: mã hóa đầu cuối

mã hóa đầu cuối

Skype thêm tính năng chat bí mật

Đây có lẽ món quà chúc mừng năm mới đầy ý nghĩa mà Microsoft dành tặng cho người dùng Skype. Cuối cùng, Microsoft đã cộng tác với công ty mã hóa Signal để cung cấp tính năng mã hóa đầu cuối cho chương trình Skype.
Đọc thêm...