Từ khóa: lưu trữ dữ liệu

lưu trữ dữ liệu

Samsung tham vọng chuyển mình từ sản xuất phần cứng sang kinh doanh dữ liệu lớn, coi dữ liệu như thứ…

Hãng điện tử Hàn Quốc đang dần chuyển mình từ một công ty chuyên sản xuất phần cứng sang kinh doanh dữ liệu lớn. Những thay đổi gần đây liên quan tới vị trí lãnh đạo và kế hoạch cơ cấu tổ chức đang cho thấy những dấu hiệu khá rõ ràng này.
Đọc thêm...