Từ khóa: livestream

livestream

Nông dân TQ kiếm bộn tiền nhờ livestream

Rất nhiều người nông dân ở Trung Quốc đang tìm đến các ứng dụng truyền hình trực tiếp để bán sản phẩm, tiếp cận hàng nghìn khách hàng. Khi nói tới người nổi tiếng làm livestream (truyền hình trực tiếp), có thể bạn sẽ nghĩ tới những cô…
Đọc thêm...