Từ khóa: lễ tạ ơn của người mỹ,

lễ tạ ơn của người mỹ,

Lễ Tạ ơn là gì? diễn ra vào ngày nào?

Lễ Tạ ơn là một ngày lễ hàng năm được tổ chức chủ yếu tại Hoa Kỳ, Canada, một số đảo ở Caribe và Liberia. Có ý nghĩa lúc đầu là mừng thu hoạch được mùa và tạ ơn Thiên Chúa đã cho sống no đủ và an lành. Đây cũng là ngày nghỉ lễ chính thức,…
Đọc thêm...