Từ khóa: kiểm duyệt

kiểm duyệt

Facebook kiểm duyệt ở Thái Lan

Gần đây, Facebook đã ra tay ngăn chặn, không cho phép người dùng Facebook tại Thái Lan truy cập vào một video có hình ảnh vị Vua của đất nước này đi dạo trong một trung tâm mua sắm tại Đức. Điều đặc biệt là trong video, đức vua của Thái Lan…
Đọc thêm...