Từ khóa: gã khổng lồ tìm kiếm

gã khổng lồ tìm kiếm

Quá tin vào thế mạnh cốt lõi đã làm nên vị trí độc tôn về tìm kiếm, Google đang làm hại Assistant

Khác với Apple hay Amazon, phương hướng phát triển dịch vụ/phần mềm của Google từ trước đến nay thường giảm thiểu yếu tố con người và đặt nặng yếu tố tự động hóa. Triết lý này sẽ gây cho gã khổng lồ tìm kiếm những khó khăn khó lường trước…
Đọc thêm...