Từ khóa: edith cavell,

edith cavell,

Edith Cavell là ai mà được Google vinh danh?

Edith Cavell là một nữ y tá người Anh. Bà thường được nhắc đến do trong Chiến tranh thế giới thứ nhất đã cứu mạng sống của rất nhiều binh lính từ cả hai phe mà không phân biệt đối xử, nhất là đã giúp đỡ khoảng 200 binh lính phe Đồng minh…
Đọc thêm...