Từ khóa: doanh nghiệp

doanh nghiệp

Thâm Quyến – Từ “thiên đường sao chép” đến nơi vượt mặt cả thung lũng Silicon về…

Các công ty của vùng đồng bằng châu Giang luôn đi đầu cả nước về sáng tạo và đã tiến được những bước lớn trên chuỗi giá trị. Nếu như trước đây phải dựa hoàn toàn vào công nghệ và linh kiện nhập khẩu, hiện nay họ đã bắt đầu có những sáng tạo…
Đọc thêm...