Từ khóa: đầu bù tóc rối

đầu bù tóc rối

Hóa ra chúng ta không hề bận!

Con người bị “ép” phải nói dối về mức độ bận rộn của mình. Hơn một nửa số người trẻ từ 18 đến 34 tuổi cho biết họ phóng đại mức độ bận rộn với người khác để chứng tỏ cuộc sống của mình có ý nghĩa.
Đọc thêm...