Từ khóa: đánh giá ứng dụng

đánh giá ứng dụng

Google sẽ trừng phạt các lập trình viên “mua chuộc” đánh giá tốt của người dùng nhằm quảng bá ứng…

Nếu bạn tải xuống các ứng dụng từ Cửa hàng Google Play, cần lưu ý một số đánh giá, bình luận hay số lượt cài đặt đều có thể không đáng tin. Chính vì vậy, Google đã ra thêm chính sách cho các nhà phát triển mới để đảm bảo rằng các lượt đánh…
Đọc thêm...