Từ khóa: đánh cắp dữ liệu

đánh cắp dữ liệu

Một loại mã độc mới có khả năng ghi lại nội dung cuộc điện thoại để tống tiền vừa được phát hiện

Một loại mã độc mới xuất hiện trên Android. Lần này các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra một phần mềm độc hại có mục đích đánh cắp dữ liệu cá nhân từ thiết bị Android, ghi lại các cuộc trò truyện và tiếng ồn xung quanh để tống tiền nạn nhân.
Đọc thêm...