Từ khóa: đại học Bách khoa

đại học Bách khoa

Đây là sức mạnh của trí tuệ nhân tạo: Một tiến sỹ Việt Nam công bố sản phẩm công nghệ có thể…

"Hiện thân ảo" của người chết sẽ được tái tạo lại khi các thông tin từ Facebook, Instagram, Twitter...của người này được thu thập. Sau đó, "hiện thân ảo" này sẽ tiếp xúc với người thân của người đã mất, trò chuyện và phần nào làm nguôi đi…
Đọc thêm...