Từ khóa: bộ não

bộ não

6 quan niệm sai lầm về bộ não

Bộ não là cơ quan phức tạp nhất của cơ thể người. Nhưng từ lâu, đã có những thông tin thiếu chính xác về cơ quan này vì nhiều yếu tố phim ảnh đã thêu dệt nên. Sau đây là những giả thuyết sai về não.
Đọc thêm...