Từ khóa: Bộ não con người

Bộ não con người

Tế bào não người siêu nhỏ được nuôi cấy trong cơ thể chuột bắt đầu cho thấy dấu hiệu phát triển

Công nghệ tế bào gốc đã đạt được nhiều thành tựu, ví dụ như các nhà khoa học hiện nay có thể thực hiện nuôi cấy tế bào não bộ siêu nhỏ ngay trong phòng thí nghiệm. Tuy vậy, nó cũng dấy lên nhiều lo ngại về vấn đề đạo đức khi mà ngày càng có…
Đọc thêm...