Từ khóa: bixi gesture control

bixi gesture control

Bixi – điều khiển tương lai bằng cử chỉ

Việc điều khiển các thiết bị bằng cử chỉ vốn chỉ xuất hiện trong các bộ phim khoa học viễn tưởng, giờ đây nó đã từng bước thâm nhập vào đời sống công nghệ. Thị trường cho những thiết bị này đã hình thành. Vài ứng cử viên đến rồi đi, như…
Đọc thêm...