Từ khóa: bitcoin

bitcoin

Anh tôi tự sát vì… Bitcoin

Đó là trải lòng của một người dùng trên mạng xã hội Reddit trong bối cảnh Bitcoin, đồng tiền số đang làm điên đảo giới đầu tư toàn cầu, liên tiếp xác lập những đỉnh mới về giá.
Đọc thêm...