Từ khóa: biến động

biến động

Bitcoin đã chạm sàn và hồi phục, giải mã cơn bán tháo tồi tệ nhất kể từ 2015 của thị trường tiền số

Theo giới phân tích, những lời bình luận từ các NHTW, quyết định bán toàn bộ số tiền ảo đang nắm giữ của nhà sáng lập đồng litecoin và tâm lý muốn giảm tỷ lệ nắm giữ trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ của nhà đầu tư đã cùng cộng hưởng và khiến…
Đọc thêm...