Từ khóa: bị từ chối chuyển mạng giữ số,

bị từ chối chuyển mạng giữ số,