Từ khóa: Apple (Công ty)

Apple (Công ty)

Apple đăng ký bằng sáng chế bút cảm ứng có thể viết trên mọi bề mặt, kể cả không khí

Một bằng sáng chế với tiêu đề "Tạo nội dung bằng cách sử dụng thiết bị nhập liệu điện tử trên các bề mặt không điện tử" nghe có vẻ không mấy hấp dẫn. Nhưng nếu bạn biết rằng Apple là người đã đăng ký bằng sáng chế thiết bị nhập liệu bí ẩn…
Đọc thêm...