Từ khóa: alibaba

alibaba

Jack Ma sắp sửa về hưu?

Gần đây, Jack Ma có một lời thú nhận gây sửng sốt: Ông muốn nghỉ hưu. Jack Ma không muốn làm một ông già ngồi họp cuộc họp ban quản trị. Jack Ma nói: "hãy cho người trẻ một cơ hội", và "tôi không muốn chết trong văn phòng mà muốn chết trên…
Đọc thêm...