Chuyên mục: Máy tính

Máy tính

Máy tính, tiện ích máy tính, thủ thuật máy tính và các vấn để liên quan.

Làm gì khi máy tính bị nhiễm virus đào tiền ảo?

Bốn biến thể mới của virus đào tiền ảo được phát tán qua dịch vụ quảng cáo trực tuyến. Tiếp đó, chúng sẽ tiếp tục xâm nhập qua lỗ hổng bảo mật trên các phần mềm và chiếm quyền điều khiển máy tính của người dùng để tải xuống các payload ẩn,…
Đọc thêm...