Android Q có tính năng cho phép người dùng “đảo ngược thời gian”?

Android Q có thể cho phép người dùng hoàn nguyên bất kỳ ứng dụng nào về phiên bản cũ hơn.

Hiện tại, Android đã hỗ trợ việc gỡ bản cập nhật của một số ứng dụng nhưng chỉ là các ứng dụng hệ thống. Ngoài ra, đây cũng chỉ là một biện pháp tạm thời vì sau đó Play Store sẽ kiểm tra các bản cập nhật và khôi phục những ứng dụng này về phiên bản mới nhất.

Tuy nhiên, điều này có thể thay đổi trên Android Q. Những dòng code của bản Android mới cho thấy người dùng có thể hoàn nguyên bất kỳ ứng dụng nào về phiên bản cũ hơn.

Android Q có tính năng cho phép người dùng "đảo ngược thời gian"?

Mới đây, một số thành viên diễn đàn XDA Developers đã phát hiện và những chuỗi và tính năng mới trên Android Q hỗ trợ cho việc hạ cấp các ứng dụng. Hay quyền mới cho các ứng dụng cấp hệ thống là “PACKAGE_ROLLBACK_AGENT” và “MANAGE_ROLLBACKS” có lẽ sẽ cho phép Play Store đưa một ứng dụng về phiên bản cũ hơn. Trong khi đó, hai biến mới là “PACKAGE_ENABLE_ROLLBACK” và “PACKAGE_ROLLBACK EXECUTED” giúp các ứng dụng tự nhận ra chúng đã được hoàn nguyên về bản cũ và hoạt động một cách tương thích.

Hoàn nguyên ứng dụng về bản cũ là một tính năng thú vị nên chắc chắn người dùng sẽ rất vui khi Google đưa nó trở lại sau nhiều năm loại bỏ. Tính năng này rất hữu ích khi một bản cập nhật ứng dụng bị lỗi. Trong khi chờ nhà phát triển vá lỗi, người dùng có thể trở lại bản cũ để tránh những rủi ro và rắc rối.